parts

berség elvtársak, idegen izmusok és burzsoá áltudományok támadják demokráciánkat. Leleplezzük a nyugatmajmoló ügynökök propaganda- és kémhálózatait: népünk gyűlölettel kell hogy tekintsen a hazafiatlan, talajtalan kozmopolitizmus hirdetőire és prókátoraira. Szellemi harc a „szakemberek” ellen, 1950.

Az angolszász imperializmus nemcsak a népek anyagi leigázására tör, hanem a szellem erejét is szét akarja zúzni. És szellemi rothadásának csempészárujával igyekszik elárasztani a népeket s országokat. Éppen úgy, ahogyan elzártuk magunkat a Marshall-tervtől, úgy kell szembeszállnunk ezzel az imperialista szellemi csempészettel is

– írta az 1949-es Szabad Népben Szakasits Árpád a nyugati befolyás maradéka elleni harc jegyében. Ez az az időszak, amikor a Rákosi-rendszer végképp igyekezett kiszorítani a szellemi szférából is mindent, ami abból még megmaradt. Államosította az egyetemeket, emigrációba kényszerítette Szentgyörgyi Albertet és más sztártudósokat, szétrohasztotta vagy bezárta azokat az értelmiségi közegeket, amelyekben még volt helye a függetlenségnek, hogy aztán szovjet mintára, sztálinista áltudományoknak és az ideológiai nevelésnek helyet adva szervezze újjá a felsőoktatást.